birmərtəbə(li)

birmərtəbə(li)
sif. Bir mərtəbəsi, bir qatı olan. Birmərtəbəli bina. – Həyətin sol tərəfindəki birmərtəbəli evin iki qapısı vardı. S. Rəh..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • BIRM — Bureaux de contrôle des Remontées mécaniques Les Bureaux de contrôle des Remontées mécaniques sont des organismes de contrôle à compétence locale créés en 1998 et rattachés aux DDE des départements concernés. Ils dépendent donc du Ministère de l… …   Wikipédia en Français

  • birməchullu — sif. riyaz. Tərkibində bir məchul ədəd olan. Birməchullu düstur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birmənalı — sif. dilç. Bir mənası olan. Birmənalı söz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birmənalılıq — is. Bir mənada olma xassəsi. Sözün birmənalılığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birmənzilli — sif. Bir mənzili olan. Birmənzilli ev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • BIRM — Branch on Index Register Missing (Computing » Assembly) Birmingham Utilities, Inc. (Business » NASDAQ Symbols) …   Abbreviations dictionary

  • BIRM — abbr. BIRMINGHAM UTLITIES INC NASDAQ …   Dictionary of abbreviations

  • birməhəlləli — sif. Eyni məhəllədə yaşayan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birməsləkli — sif. Eyni məsləkə mənsub olan, həmməslək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • City of Birm Sym Orch — City of Birmingham (England) Symphony Orchestra …   Eponyms, nicknames, and geographical games

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”